Disk, pengar och ömhet…

Det spelar ingen roll om du och din partner precis träffats eller varit lyckligt gifta i 10 år, det kommer alltid uppstå bråk i förhållande. Det behöver inte vara särskilt allvarliga bråk, men bråk kommer det att bli, det är oundvikligt. Men det finns en hel del saker ni kan göra för att minimera antalet bråk och hur allvarliga de blir. Oftast handlar det, som alltid, om kommunikation.

Just eftersom bråk i förhållande är oundvikligt så har vi på Faderligt tittat närmare på vilka saker Svenska par bråkar mest om. Vi frågade 1000 par vad de oftast bråkar om och 4 saker var klart överrepresenterade.
För att göra den här lilla studien mer konstruktivt så har vi även tagit med tips på hur ni kan undvika dessa bråk i ert förhållande.

Relationsbibeln

Om ni vill utveckla er kommunikation och få en bättre förståelse för varandra så bör ni köpa boken Relationsbibeln av Klara Doktorow och Veronika Palm, och läsa den tillsammans. Boken innehåller en mängd smarta listor och listor på frågor ni ska besvara om varandra och med varandra. Det är ett lite lekfullt sätt att förstå varandra bättre.

1: Bekräftelse

bråk om bekräftelse

Alla människor behöver bekräftelse, men hur stort det behovet är skiljer sig ofta från person till person. Hur man vill att den bekräftelsen ska ta sig i uttryck skiljer sig också, framförallt mellan män och kvinnor. Om man generaliserar så är kvinnor i större behov av bekräftelse på att de ser bra ut eller göra något rätt. Medan män ofta vill ha bekräftelse för sina handlingar.

Bekräftelse handlar dock inte bara om utseende och fysisk kontakt i from av sex. Bekräftelse handlar också om att känna sig sedd och hörd. Ett vanligt problem i förhållanden är att man känner att ens partner inte lyssnar på en, eller tillräckligt tydligt förmedlar att hen förstår vad man säger. Än en gång handlar det om kommunikation. Ingen människa kan veta vad du tänker eller hur du känner om du inte säger det. Att förvänta sig att att ens partner ska förstå allt man tänker och känner är en mycket vanlig orsak till bråk i förhållande.

Strategi för att slippa bråka om bekräftelse och sex

När det gäller bråk om bekräftelse så är öppen och tydlig kommunikation det enda som hjälper. Det går inte att göra upp listor eller scheman för när man ska ge den andra bekräftelse. Det måste ske naturligt och det måste kännas äkta. Därför är det kritiskt att ni kommunicerar med varandra och lär varandra förstå vad och hur ni behöver bli bekräftade.

2: Ekonomi

bråk om pengar

Det säger kanske sig själv att detta skulle vara en punkt på listan över vanliga bråk i förhållande. Människor är olika och även om man älskar varandra så har man säkerligen väldigt olika syn på pengar och kostnader.

Den ena i förhållandet kanske har en hobby som är relativt kostsam. För denne kan det  kännas självklart att avsätta pengar för hobbyn, men för den andra parten, som kanske inte ens har någon hobby, så känns det helt orimligt. Bråket är ett faktum, och orsaken är inte hobbyn i sig, det är bristen på kommunikation och bristen på en tydlig och gemensam bild över ekonomin.

Strategi för att slippa bråka om pengar och ekonomi

Ett effektivt sätt att minimera bråk om pengar och ekonomi är att skapa en gemensam hushållsbudget. Ju mer detaljerad budgeten är desto mindre utrymme för missförstånd. Än en gång handlar det om kommunikation. Om ni båda är överens om vilka utgifter ni har, och hur stor andel av er totala inkomst som ni vill lägga på dessa utgifter så blir det genast väldigt tydligt vad ni har att jobba med och vilka förväntningar ni kan ha på både varandra och er situation.

3: Egentid

bråk om egentid

Bråk om egentid är vanligt förekommande i alla förhållanden. När barn kommer in i bilden blir de ännu vanligare. Egentid är något alla behöver, men det är tyvärr något nästan alla är dåliga på att kommunicera.

Har man barn så är ens vardag tusen och åter tusen gånger mer komplicerad och krävande än när man lever i ett förhållande utan barn. Denna förändring är något många par underskattar. Detta leder ofta till att man inte ser till att ta sig egentid, vilket leder till att man blir helt utmattad av vardagen och irriterad på alla omkring, inklusive ens partner.

Strategi för att slippa bråka om egentid och kommunikation

Det första ni behöver göra är att vara överens om att inte underskatta behovet av egentid. Ni måste vara överens om hur viktigt det är, både för ert förhållande men också er mentala hälsa. Sätt sedan upp ett schema över när var och en av er har egentid. Det kan låta krystat men det är det enda sättet att göra det på om ni vill att det ska fungera långsiktigt.

4: Hushållssysslor

bråk om städning

Sist men inte minst, det vi alla visste skulle finnas med på topplistan över bråk i förhållande. Oavsett hur länge man varit tillsammans så är hushållssysslor något alla par bråkar om då och då. Dels för att det är så oerhört tråkigt, men framförallt för att det är ett område där båda parter tar vissa saker för givet.

Strategi för att slippa bråka om hushållssysslor

Det huvudsakliga problemet när det gäller hushållssysslor är att båda parter tar saker för givet. Man antar att den andra har samma definition av vad ”rent” är, och när personen i fråga inte städar på ”mitt” sätt så blir man irriterad och känner att hen helt enkelt inte anstränger sig.

Det bästa för att undvika bråk om hushållssysslor är att kommunicera öppet och ofta. Ni måste båda vara överens om 4 specifika saker:

  1. Vad ska göras?
  2. När ska det göras?
  3. Hur ska det göras?
  4. Vem ska göra det?

Är ni inte helt överens om alla dessa 4 saker så kommer det garanterat att bli bråk. Även något som enkelt som att vara överens om hur man dammsuger är viktigare än man tror.

Vad bråkar ni mest om?

Vad bråkar ni mest om?

View Results

Loading ... Loading ...

Sammanfattningsvis om vanliga bråk

Vi frågade 1000 Svenska par vad de bråkar om. De här 4 sakerna var mest förekommande av alla vanliga bråk i förhållande:

  1. Ekonomi
  2. Egentid
  3. Bekräftelse
  4. Hushållssysslor

Gemensamt för dessa vanliga bråk är att kommunikation är det bästa sättet att motverka dem. Generellt sett bråkar man inte för att man tjänar för lite pengar, man bråkar för att man inte är överens om hur pengarna man tjänar ska spenderas. Detsamma gäller egentid, man bråkar inte för att man inte vill ge den andre någon egentid. Man bråkar för att det inte är tydligt varför ens partner behöver egentid och om det inte är tydligt så kan det lätt tolkas som att man vill komma ifrån sin partner.

Om ni vill förebygga problem och bråk i ert förhållande genom att utveckla er kommunikation och förståelse för varandra så är boken Relationsbibeln en väldigt bra start. I den finns mängder med smarta frågeformulär, checklistor och andra smarta sätt att utveckla er förståelse för varandra.

Föregående artikelTomma hot och brutna löften – Därför är det dålig uppfostran
Nästa artikelSvårt att få plats? Ett attefallshus på tomten kan vara lösningen
Få saker har fått mig att växa så mycket som att bli pappa. Jag tror planmässighet och lugn är viktiga karaktärsdrag hos en "lyckad pappa", vad nu en lyckad pappa är... När jag inte försöker hålla mig lugn i kaoset som småbarnsfar så njuter jag gärna av en rökig whisky medan jag tittar på curling.