Det största sveket…

Otrohet, få ord är så laddade som detta. Men varför är man otrogen? I den här artikeln går vi igenom de vanligaste orsakerna till otrohet och hur man går vidare och hittar tillbaka till varandra efter en otrohet.

Först vill vi dock poängtera att denna artikel inte är lösningen på ditt problem om du har svårt att vara trogen, eller om du misstänker att din partner är otrogen. Lösningen är att kommunicera med varandra och att vara öppna med hur ni känner och varför. Med det sagt så hoppas vi att denna artikel kan hjälpa er få större förståelse för otrohet och att kunna använda den kunskapen till att bygga en starkare relation!

Varför är man otrogen?

Detta är en fråga alla som blivit bedragna ställt sig. Det gör ju så oerhört ont i hela kroppen när det händer, så man undrar ju varför någon skulle vilja utsätta en annan människa för den känslan?

Om vi tittar på det från ett psykologiskt perspektiv så finns det 3 olika typer av orsaker till att folk är otrogna. Enligt Amerikanska tidningen Psychology Today så är dessa orsaker: Individuella orsaker, orsaker som beror på förhållandet och orsaker som beror på situationen. Låt oss titta närmare på dessa 3 olika grupper av orsaker.

1: Individuella orsaker

Inom den här gruppen finns det 3 sub-grupper.

  1. Kön – Män är mer benägna att vara otrogna än kvinnor. Detta beror i huvudsak på att män har betydligt mer testosteron i kroppen, vilket är det hormon som skapar en stark sexuell drivkraft.
  2. Personlighet – Självklart är personligheten en stark orsak till varför folk är otrogna. Mer specifikt handlar det om två personlighetsdrag; ”Samvetsgrannhet” och ”Medgörlighet”. Personer med mindre samvetsgranna och medgörliga personligheter är mer benägna att vara otrogna är de som är är mer samvetsgranna och medgörliga.
  3. Religion och politik – Enligt studien så är personer med stark religiös övertygelse och/eller konservativa politiska åsikter mindre benägna att vara otrogna, eftersom de har starkare och mer rigida värderingar.

varför är man otrogen

2: Relationsmässiga orsaker

Hur tillfredsställd en person är i sitt förhållande spelar stor roll när det kommer till hur benägen personen är att var otrogen. Otrohet är alltså vanligare i förhållanden där den ena eller båda parter inte känner sig tillfredsställda. Detta kan vara allt från sexuell och emotionell tillfredsställelse till intellektuell och finansiell tillfredsställelse.

Studien visar även att personer som tidigare varit mycket sannolika att vara otrogna inte längre visar samma tendenser om de matchas med en likasinnad partner, vilket tyder på att termen ”en gång otrogen alltid otrogen” inte alls stämmer.

Något annat som studien visar är ju mer lika de båda parterna i ett förhållande är, desto mindre sannolikt är det att någon skulle vara otrogen. I förhållanden där parterna har ungefär samma utbildning, personlighet och andra attribut är risken för otrohet låg.

3: Orsaker relaterade till situationen

Någon med en personlighet som är mycket osannolik att vara otrogen, och som dessutom är i ett lyckligt och likasinnat förhållande kan fortfarande vara otrogen, om en särskilt situation uppstår.

Det finns en mängd olika situations-mässiga orsaker som kan göra någon mer benägen att vara otrogen. Folk med ett arbete där man regelbundet rör vid andra människor eller ofta har djupa meningsfulla konversationer är mer benägna att vara otrogna än andra. Att regelbundet vara omgiven av attraktiva människor ökar också risken för otrohet. Det är även så att personer som arbetar i miljöer där det är en obalans i antalet män/kvinnor är mer benägna att vara otrogna, än personer som arbetar i en balanserad miljö.

Slutligen så spelar även miljön du lever i en stor roll. Personer som bor i storstadsmiljöer är mer benägna att vara otrogna än personer som bor på landsbygden. Detta beror med största sannolikhet på att de helt enkelt är omgivna av fler människor vilket gör att fler situationer kan uppstå där otrohet kan vara en av effekterna.

Hur motverkar man otrohet i förhållandet?

Det första steget till att motverka otrohet i ett förhållande är att prata med din partner om definitionen av otrohet. Det är inte ovanligt att folk har olika definition av vad otrohet är, det kan låta udda men så är det. Det är lättare att förstå varandra och vad som skulle kunna såra din partner om ni har en öppen och transparent diskussion om detta.

De allra flesta är överens om att det klassas som otrohet att ha samlag med en annan person. Men hur är det med djupa, känsloladdade och meningsfulla diskussioner med en kollega? Eller att gå ut och äta lunch med en mycket attraktiv arbetskamrat? Hur du känner är givetsvis självklart för dig, men det betyder inte att det är självklart för din partner. Om du inte berättat hur du känner kan du inte förvänta dig att din partner ska förstår eller hålla med.

Som med allt som rör förhållanden och hur man får dem att fungera så handlar det om kommunikation. Att prata med varandra och att vara öppna. Om du vill undvika eller förebygga otrohet i er relation så kommer det inte funka att bara förbjuda vissa situationer eller scenarion. Att begränsa ett förhållande och skapa murar är sällan rätt väg framåt. Det är alltid mer effektivt och långsiktigt att prata med varandra och bygga upp en ömsesidig förståelse för hur den andra känner.

Tecken på otrohet hos kvinnor och män

Om du är orolig över att din partner skulle vara otrogen så bör du prata med din partner om detta, inte snoka omkring och oroa dig. Med det sagt så finns det en lång rad vanliga tecken på otrohet som du kan hålla utkik efter.

1: Förändringar i din partners utseende

Om din partner plötsligt börjar träna, äta nyttigt och göra större förändringar i sitt utseende, utan några andra kända orsaker, så kan det vara ett tecken på otrohet.

2: Hemligt telefon- eller datoranvändande

Personer som är otrogna är ofta väldigt hemlighetsfulla med sin telefon/dator. Om de plötsligt har bytt lösenord eller smyger iväg för att använda dem så kan det vara ett tecken på otrohet.

3: Perioder där du inte kan nå din partner

Om du generellt sett kan få tag på din partner dygnet runt, men från en dag till en annan inte längre kan det under längre perioder så kan det vara ett tecken på otrohet. Du kan mycket väl få en logisk förklaring, som att hen satt i ett möte eller körde in i en tunnel. Men om det händer regelbundet och ursäkterna till slut inte går ihop så bör du ta tjuren vi hornen och prata med din partner.

4: Mindre, mer, eller annorlunda sex

Både mindre och mer sex i ert förhållande kan vara ett tecken på otrohet. Mindre är ofta effekten av att din partner är fokuserad på någon annan. Mer samlag kan vara ett försök att täcka upp detta. Ytterligare ett sex-relaterat tecken är om din partner plötsligt börjar göra helt nya saker i sovrummet, särskilt om ni generellt sett har ett monotont sexliv med väldigt få förändringar.

5: Din partner beter sig hotfullt

Det är vanligt att personer som är otrogna rationaliserar sitt beteende för att undvika dåligt samvete. Ofta gör de detta genom att, i sitt huvud, skylla allt på dig. Ett bra exempel på detta är interna resonemang som: ”Jag hade inte behövt vara otrogen om han bara hade förstått mig!”, eller ”Jag hade aldrig varit otrogen om hon bara hade tillfredställt mig”. Detta kan ofta göra att de tappar respekten för dig eftersom de när sina interna känslor av förakt mot dig. Om du märker att din partner successivt respekterar dig mindre och/eller börjar bete sig hotfullt mot dig så kan det vara ett tecken på otrohet.

6: Förändrat schema

Om din partner generellt sett följt samma schema i flera år, men plötsligt gör radikala förändringar så kan det vara ett tecken på otrohet. Exempel på detta är om din partner aldrig stannat kvar sent på jobbet, men plötsligt börjar jobba över 3 dagar i veckan. Eller om din partner som generellt sett träffar sina kompisar 2-3 gånger per år plötsligt börjar ”ta ett glas vin med sina vänner” 2 gånger i veckan. Håll utkik efter radikala förändringar av din partners vardagliga schema och om du märker några förändringar så bör du prata med din partner om detta så att det inte uppstår några missförstånd.

7: Din partners vänner är obekväma i din närhet

Om din partner är otrogen och hens vänner vet om detta så kommer det att var mycket obekvämt för dem att umgås med dig. De flesta människor är dåliga på att gömma ett samvete som gnager på dem.

8: Oväntade utgifter

Ser du plötsligt oförutsedda utgifter på kontoutdraget eller har din partner betydligt mindre pengar att röra sig med varje månad så kan det vara ett tecken på otrohet. Det kan så klart också vara ett tecken på andra saker, så kommunicera med din partner och prata om det, anta inte, för då blir det alltid problem.

9: Emotionell svalhet

Få förhållanden är lika passionerade efter några år som de var i början. Men i takt med att passionen svalnar något så bygger vi upp emotionell intimitet med varandra. Det är det som får våra relationer att hålla i många år. Passion år flyktig men emotionell intimitet skapar ett långsiktigt band.

Om din partner är otrogen så är det vanligt att den emotionella intimiteten minskar och ert förhållande blir svalt. Detta kan dock även vara ett tecken på depression, så var noggrann med att prata med din partner om du märker tecken på minskad emotionell intimitet.

10: Defensivt beteende när du tar upp ämnet

Om din partner blir defensiv och börjar skylla ifrån sig när du ställer frågor om misstänkt otrohet så kan det vara ett tecken. Defensivitet är ofta ett dolt tecken på att personen vet att den gjort fel men är väldigt angelägen om att inte erkänna det och göra allt den kan för att komma på bortförklaringar.

Ett varningens ord om dessa 10 tecken

Det är viktigt att notera att din partner kan uppvisa alla dessa 10 tecken utan att vara otrogen. Det finns en mängd olika anledningar till att din partner ändrat beteende eller börjar träna mer, det behöver inte alltid betyda otrohet. Många av dessa saker kan vara ett tecken på en ålderskris eller depression. Så kommunicera med din partner!

tecken på otrohet

När du misstänker otrohet

Uppvisar din partner några av varningstecknen i listan ovanför? Får det dig att misstänka otrohet? Då är det bästa att prata med din partner om detta. Det kan kännas tungt, och de kan kännas mer naturligt och ”smart” att spionera lite på din partner istället, för att bygga ett case så att säga, Men det kommer inte att ge dig det du är ute efter. Det du vill ha är en fungerande relation, ett förhållande byggt på tillit och kärlek. Du är inte ute efter att bygga ett case och bevisa din partner fel. Kommunicera med varandra och var öppna med hur ni känner. Kanske visar det sig att din partner faktiskt är otrogen, och att det slutar med att ni går skilda vägar. Det är ändå bättre och mindre smärtsamt för dig än att i månader spionera och samla bevis för att sedan ändå bara bli osams resten av livet.

Otrohet statistik

Låt oss titta på lite statistik om otrohet. Vi har grävt fram en Svensk studie och en Amerikansk studie för att få lite relevant data att titta på.

Svensk statistik – Hur många har varit otrogna?

Tyvärr finns det ingen särkilt nyanserad statistik för Svenskars beteende när det gäller otrohet. Den bästa studie vi kunde hitta var RSFUs studie; Kådiskollen från 2016 där 1062 Svenskar svarade på frågor om otrohet. Den skiljer inte på män och kvinnor, vilket hade varit intressant att se. Men den svarar väldigt bra på frågan ”Hur många är otrogna”.

Det mest intressanta från studien är att hela 32% av de tillfrågade Svenskarna ansåg att de själva, eller deras partner hade ägnat sig åt någon form av aktivitet som de själv eller den andra i förhållandet skulle klassa som otrohet.
Men det var bara 3% som svarade att de hade haft fysiskt samlag med en person som deras partner inte kände till. Hur kommer det sig att bara 3% har haft samlag, men 32% anser att de eller deras partner varit otrogen? Jo anledningen är att många anser att online-aktiviteter som att titta på porr eller webcam-sex också klassas som otrohet.

Amerikansk statistik – vilka är mest otrogna, män eller kvinnor?

Det Amerikanska företaget IFS (Institute for Family Studies) sammanfattade en studie om Amerikaner och deras otrohet utförd av General Social Survey mellan 2010-2016. Här nedanför ser vi en graf från studien som visar andelen av de tillfrågade som varit otrogna, fördelat per åldersgrupp.

Det mest intressanta är det faktum att i under åren 19-29 är kvinnor mer benägna att vara otrogna än män (11% jämfört med 10%), men efter 30 så förändras det, och med åren så blir gapet större och större.

Det finns säkerligen många förklaringar till detta, men vår kvalificerade gissning är att kvinnor i de äldre åldersgrupperna vuxit upp under en helt annan tidsperiod där samhället hade helt andra värderingar. Det var mer ok för män att vara otrogna och kvinnorna hade inte alls samma frihet som männen. Detta behöver inte vara hela förklaringen till varför det är en enorm klyfta mellan män och kvinnor i de äldre åldersgrupperna, men det är säkerligen en del av den. Vad tror du?

otrohet statistik

Drömmer om otrohet

Det kan låta löjligt att ta upp detta i en så seriös text, men faktum är att detta kan vara lite av ett vardagsproblem. Du är inte ensam om du vaknar upp en dag och din fru eller flickvän helt plötsligt är arg på dig utan anledning. Senare under dagen kommer det fram att hon drömt att du var otrogen och att hon faktiskt är arg. Ja vet, det är absurt, extremt absurt, men som sagt, du är inte ensam.

Men vad beror dessa drömmar om otrohet på då? Ja det är så klart inte för att du skulle vara extra benägen att vara otrogen, din partner är ju ingen spådam. Nej dessa drömmar beror generellt sett på en av två saker. Antingen beror de på att du har en benägenhet att göra din partner osäker på om du går att lita på. Detta kan vara i form av att du varit otrogen tidigare, eller att du är dålig på att visa din känslomässiga investering i förhållandet på ett sätt som hon kan förstå och relatera till. Den andra varianten är att din partner är osäker i sig själv. Om hon inte är övertygad om att hon förtjänar kärlek (vilket är väldigt vanligt) så blir det lätt så att hon kan fastna i en spiral av negativa tankar om otillräcklighet. Detta leder ofta till en slags light-paranoia som kan manifestera sig i drömmar om otrohet och allmän brist på tillit utan anledning.

Vad kan du göra åt detta då? Ja, som nämnt innan så är det kritiskt att du kan kommunicera och visa uppskattning och kärlek på hennes sätt, alltså på ett sätt som stämmer överens med hur hon behöver få den. I gengäld är det hennes skyldighet att visa kärlek och tillit på ”ditt sätt”. Annars kommer ni aldrig förstå varandra. Det är egentligen exakt samma sak som om en Spanjor och en Japan skulle försöka kommunicera med varandra, och båda två envist vägrar använda den andres språk, vad tror du händer då?

drömmer om otrohet

Komma över otrohet

Om du blivit bedragen så är det så klart oerhört tungt. Det kan vara så att er relation är så pass skadad att det bästa är att gå skilda vägar. Men om ni är fast beslutna att få det att fungera, och du känner att du kan förlåta otroheten, så är det viktigt att ni förbättrar er kommunikation, och har en öppen dialog om hur du känner.

Att gå vidare efter otrohet och bygga upp förtroendet är så klart lättare sagt än gjort men det kan definitivt vara värt det. Många vittnar om att deras relation blivit starkare efter en otrohet, och har ni barn så kan det vara värt att försöka, även om det känns tungt.

Det kan ta många år innan man verkligen känner att det är ett passerat kapitel som inte har någon inverkan på er vardag. Skynda inte igenom det, och underskatta inte hur lång tid det kan ta innan det känns bra efter att någon i förhållandet har varit otrogen.

Bygga upp tillit efter otrohet

Det första steget i att komma över otrohet är att långsamt och försiktigt bygga upp tillit. Detta görs bäst genom ömsesidig respekt och kommunikation. Om man försöker göra det genom att kontrollera varandra, genom att dagligen vara inne i ”Hitta min iPhone” för att hålla koll på den andra, ja då kommer det att misslyckas. Tillit är något man måste vilja ge den andre, det är inget som kommer efter att man tillräckligt många gånger haft fel i sina misstankar om den andra, eller efter att man suttit och stirrar på en ”blipp” på kartan i en app. Man måste vilja känna tillit, annars kommer det aldrig att ske.

Kommunikation är det som är allra viktigast. Kommunicera med varandra och var öppna med hur ni känner. Är ni det så kommer ni bygga ett starkare emotionellt band och ni kommer att komma närmare varandra. Även om ni varit tillsammans i 10 år så kommer ni lära er nya saker om varandra så länge ni kommunicerar.

otrohet statistik

Hitta tillbaka till varandra efter otrohet

Om ni båda känner att ni vill känna tillit till varandra och aktivt komma över det hela, så kommer ni hitta tillbaka till varandra efter otroheten. Men det kommer som sagt ta tid och vara krävande.

Än en gång är det kommunikation som är nyckeln till att hitta tillbaka efter otrohet. Det skadar så klart inte att försöka blåsa liv i relationen igen genom att åka på en romantisk resa eller göra någon större förändring av era liv. Men det är då viktigt att förstå att bara för att ni byter boende eller åker på en fin resa så är inte allt det som hänt glömt. En skön resa kan temporärt få er att glömma, men så fort vardagen är tillbaka så kommer även känslorna tillbaka. Underskatta in hur lång tid det kan ta att hitta tillbaka till varandra efter otrohet, och kommunicera hela tiden.

komma över otrohet

Var går gränsen för otrohet?

Var går gränsen för otrohet?

View Results

Loading ... Loading ...

Sammanfattningsvis om otrohet

Otrohet är tyvärr mycket vanligare än man tror. I en Svensk studie gjord av RFSU så sa hela 32% att de eller deras partner varit otrogna. Men definitionen av otrohet är inte alltid fysiskt sex med en annan person, nej det var bara 3% som svarade att de hade haft fysiskt sex. Andra typer av otrohet är bland annat web-cam-sex eller sexchattande på internet. Det är därför viktigt att komma ihåg att din definition av otrohet inte nödvändigtvis är densamma som din partners. Så kommunicera med varandra om otrohet och var tydliga med vad ni anser är definitionen av det. Det är det bästa sättet att förebygga otrohet i relationen.

Enligt en Amerikansk studie så visar det sig att kvinnor är mer benägna att vara otrogna än män, men bara i åldrarna 19-29, efter det är männen betydligt mer otrogna. Detta kan antingen bero på en skillnad i beteende och personlighet eller så beror det på att kvinnor fram till relativt nyligen inte alls haft samma frihet i förhållanden som män, därför rapporterar äldre generationer helt annan statistik än yngre.

Oavsett vad du och din partner definierar som otrohet så är nyckeln till en hälsosam och stark relation att ni kommunicerar med varandra. En annan studie visar att missnöje i förhållandet är en av de största orsakerna till otrohet. Samma studie visar även att förhållanden där båda parterna är lika varandra i värderingar, utbildningsnivå och levnadssätt är mindre benägna att vara otrogna. Så än en gång, kommunicera så att ni kan bli ett starkare par som förstår varandra bättre. Det är nyckeln till en stark och hälsosam relation.

Föregående artikelLekar barnkalas – 20 lekar för ett lyckat kalas, oavsett ålder!
Nästa artikel9 Frågor till barn som får dem att öppna upp på riktigt
Jag är en blygsam livsnjutare med stor passion för brädspel och vandring, två hobbies som jag gärna delar med mina barn! Som pappa till tvillingar hoppas jag att mina unika erfarenheter (och mödor) ska kunna hjälpa dig i papparollen!