Månadspeng eller veckopeng, hur mycket är rimligt???

Det här med veckopeng och månadspeng kan vara ett komplicerat ämne. Hur mycket ska man ge barnet? Hur mycket veckopeng bör en 7 åring ha? För att göra ditt liv som pappa lättare så har vi skrivit ihop den här stora, men lättsmälta, guiden till allt du behöver veta om veckopeng för barn, oavsett ålder!

Lite längre ned på sidan hittar du en lista med passande veckopeng för alla åldrar från 5 till 17. Scrollar du lite till så hittar du vår motivering för varje ålder. Vi tittar på vilka utgifter ett barn i respektive ålder tenderar att ha, vilket lägger grunden för vår rekommenderade veckopeng/månadspeng.

Veckopeng eller månadspeng?

Det vanligaste är att barn i Sverige får en månadspeng, men trots det är den vanligaste benämningen på detta veckopeng. Förvirrande, ja, men så är det.

Fördel med veckopeng vs månadspeng

En av fördelarna med att ge barnet månadspeng är att det lär barnet att långsiktigt budgetera. Detta är dock väldigt svårt för barn i yngre åldrar. Just problemet med långsiktigheten är fördelen med veckopeng, eftersom barnet oftare får pengar vilket kan kännas mer tillfredställande och hanterbart.

En annan fördel med veckopeng för barn är att du som förälder har lättare att balansera mängden pengar med hur mycket barnet bidrar med sysslor i hemmet. Detta är en utmaning många föräldrar kämpar med. Det är lätt hänt att ett allvarligt bråk i början av månaden innebär att man drar in månadspengen, vilket kan leda till att barnet är helt utan pengar i nästan två månader, vilket kommer kännas demoraliserande för barnet, vilket gör att det ofta tappar motivation och intresse för hela konceptet att balansera belöning med arbete.

När du väljer mellan veckopeng eller månadspeng är det nyttigt att fundera på hur just ditt barn fungerar. Klarar barnet av att planera långsiktigt eller behöver barnet kortare intervaller av feedback och belöning? Om barnet har sämre tålamod och svårt att tänka långsiktigt så är veckopeng helt klart rätt väg att gå. Annars bör månadspeng fungera utmärkt.

Månadspeng / Veckopeng barn alla åldrar

 • 5 år: 80 kr per månad, eller 20 kr per vecka.
 • 6 år: 80 kr per månad, eller 20 kr per vecka.
 • 7 år: 100 kr per månad, eller 25 kr per vecka.
 • 8 år: 100 kr per månad, eller 25 kr per vecka.
 • 9 år: 100 kr per månad, eller 25 kr per vecka.
 • 10 år: 150 kr per månad, eller 40 kr per vecka.
 • 11 år: 150 kr per månad, eller 40 kr per vecka.
 • 12 år: 200 kr per månad, eller 50 kr per vecka.
 • 13 år: 300 kr per månad, eller 75 kr per vecka.
 • 14 år: 400 kr per månad, eller 100kr per vecka.
 • 15 år: 500 kr per månad, eller 125 kr per vecka.
 • 16 år: 800kr per månad, eller 200 kr per vecka.
 • 17 år: 1000 kr per månad, eller 250 kr per vecka.

Detta är generella rekommendationer, och du behöver så klart ta hänsyn till din familjs ekonomi innan du bestämmer vilken nivå ni ska lägga er på.

veckopeng 10 år

Veckopeng 5 år

När barnet fyller 5 år så kan det vara nyttigt att börja introducera konceptet av pengar. Det handlar inte om stora summor, det räcker med en tjugolapp i veckan. Målet är att barnet ska börja få en förståelse för vad pengar är och att saker faktiskt har ett värde.

Vid 5 års ålder är det dessutom nyttigt att börja ge barnet sysslor i hemmet. Det kan vara svårt för barnet att helt ut förstå kopplingen mellan sin veckopeng och arbetet barnet gör i hemmet. Men ju tidigare du introducerar konceptet desto bättre kommer barnet att lära sig detta.

 • En rimlig veckopeng för en 5 åring är 20kr per vecka, eller 80kr per månad.

Veckopeng 6 år

När barnet börjar i förskoleklass bör man ha börjat med veckopeng eller månadspeng. De flesta barn som går i förskoleklass får veckopeng, så du vill inte riskera att ditt barn ska känna sig utanför.

Det är dock viktigt att du även har börjat ge barnet sysslor att göra i samband med att de börjar i förskoleklass. Som du kan läsa i vår artikel: ”När ska man ge barn sysslor?” så pekar all forskning på att barn som tidigt introduceras till sysslor blir mer framgångsrika än andra barn, och då inte bara rent finansiellt, de blir även mer framgångsrika i sina relationer, både kärleksrelationer och kompisrelationer.

 • En rimlig veckopeng för en 6 åring är 20kr per vecka, eller 80kr per månad.

Veckopeng 7 år

När barnet börjar i första klass i skolan bör sysslor och veckopeng vara en etablerad del av vardagen.

 • En rimlig veckopeng för en 7 åring är 25kr per vecka, eller 100kr per månad.

veckopeng 7 år

Veckopeng 8 år

I takt med att barnet växer och fortsätter sin skolgång så börjar de umgås mer med vänner och de börjar också utveckla egna preferenser när det gäller hobbies. Vissa hobbies kan kräva en del pengar för att man ska kunna underhålla dem (spel är ett bra exempel) vilket gör att barnet kan behöva extra tillskott av pengar för att kunna fortsätta. Därför kan det vara en bra idé att utöver veckopeng introducera engångsbelöningar kopplade till mer avancerade och krävande sysslor, t.ex. rensa bort ogräs, städa toaletten och liknande uppgifter.

 • En rimlig veckopeng för en 8 åring är 25kr per vecka, eller 100kr per månad.

Veckopeng 9 år

Det är ingen markant skillnad mellan en 8-åring och en 9-åring. Samma strategier och resonemang gäller.

 • En rimlig veckopeng för en 9 åring är 25kr per vecka, eller 100kr per månad.

Veckopeng 10 år

Att fylla 10 är en milstolpe som förändrar barnet på många sätt. Förutom att barnet blir tvåsiffrigt så är detta även året då barnet börjar i mellanstadiet. Detta gör att barnet förväntar sig mer autonomi när det gäller hur det spenderar sin tid, vilket ställer högre krav på dig som förälder för att hålla kontakten stabil och stark. Det ställer även högre krav på dig som vuxen att hitta passande sysslor för barnet, för att det ska fortsätta utvecklas och bli en produktiv och ansvarstagande individ.

 • En rimlig veckopeng för en 10 åring är 40kr per vecka, eller 150kr per månad.

Veckopeng 11 år

Vid 11 års ålder börjat puberteten smyga sig på. Detta gör att barnet ofta skapar nya vanor och preferenser för hur det spenderar sina pengar. Smink, kläder och aktiviteter med vänner blir mer intressanta, vilket gör barnets vardag dyrare än innan. Detta bör du dock inte nödvändigtvis parera upp genom att öka månadspengen. En mer hållbar strategi är att balansera denna dyrare livsstil med högre förväntningar på hur mycket barnet bidrar i hemmet. Det är ett ypperligt tillfälle att lära barnet kopplingen mellan arbete och belöning. Så jobba istället med engångsbelöningar kopplade till särskilt avancerade och krävande sysslor.

 • En rimlig veckopeng för en 11 åring är 40kr per vecka, eller 150kr per månad.

veckopeng 12 år

Veckopeng 12 år

Vid 12 års ålder bör förpuberteten vara ett faktum, och med den en dyrare livsstil. Det är nu rimligt att höja veckopengen en aning.

 • En rimlig veckopeng för en 12 åring är 50kr per vecka, eller 200kr per månad.

Veckopeng 13 år

13 år innebär ofta pubertet, och i och med detta ett stort skifte i livsstil. Barnet går från att vara barn till att vara tonåring och här blir vänner, aktiviteter, smink, hobbies en stor del av barnets liv, och därmed också kostnaden att leva. Det är nu rimligt att växla upp veckopengen, men samtidigt även mängden sysslor barnet utför i hemmet.

 • En rimlig veckopeng för en 13 åring är 75kr per vecka, eller 300kr per månad.

Veckopeng 14 år

Barnet rusar igenom puberteten och kostnaden för att umgås med vänner och underhålla hobbies rusar i takt med detta. I denna ålder börjar det bli läge att markant öka barnets veckopeng/månadspeng. Men som nämnt innan så är det rekommenderat att balansera denna ökning i pengar med högre förväntningar på barnets bidragande i hemmet. Att ta hand om yngre syskon i längre perioder och att laga mat bör vara en naturlig del av vardagen för din 14-åring.

 • En rimlig veckopeng för en 14 åring är 100kr per vecka, eller 400kr per månad.

Veckopeng 15 år

15 år innebär ofta moped, åtminstone i vissa delar av landet. Men även om moped inte är aktuellt så ökar barnets utgifter markant i takt med att det blir äldre, därför är det rimligt att markant öka barnets veckopeng/månadspeng.

 • En rimlig veckopeng för en 15 åring är 125kr per vecka, eller 500kr per månad.

veckopeng 5 år

Veckopeng 16 år

Vid 16 års ålder är det dags att börja gymnasiet. Detta innebär ofta längre dagar och mer umgänge med vänner. Fika och lunch blir en naturlig del av barnets utgifter vilket gör det rimligt att kraftigt öka barnets månadspeng från 15 års ålder.

 • En rimlig veckopeng för en 16 åring är 200kr per vecka, eller 800kr per månad.

Veckopeng 17 år

Det sista året innan barnet blir myndigt kan det kännas konstigt att diskutera veckopeng/månadspeng med sitt barn. Men så länge barnet inte jobbar och bor i eget boende så är detta ett viktigt samtalsämne. Vid 17 års ålder bör inga sysslor vara främmande för barnet. Matlagning, passa yngre syskon, trädgårdsarbete, gå och handla osv. allt bör vara en naturlig del av barnets vardag och en rimlig balans mot den månadspeng barnet får.

 • En rimlig veckopeng för en 17 åring är 250kr per vecka, eller 1000kr per månad.

Veckopeng eller månadspeng, hur gör du?

Kör du veckopeng eller månadspeng?

View Results

Loading ... Loading ...

När började du med veckopeng?

När introducerade du veckopeng/månadspeng för ditt/dina barn?

View Results

Loading ... Loading ...

Sammanfattningsvis om veckopeng

Många föräldrar börjar ge sina barn veckopeng/månadspeng vid 5-7 års ålder. Men oavsett när du börjar så är det väldigt viktigt att du samtidigt introducerar barnet till sysslor i hemmet. Gör du inte detta så kommer du få svårt att motivera varför barnet plötsligt ska börja bidra i hemmet efter att de fått sin veckopeng i något år. En viktigt del av barnets uppfostran är att lära barnet kopplingen mellan arbete och belöning, samt vikten av att bidra i familjen.

Här är våra rekommendationer när det gäller veckopeng för barn i olika åldrar. Dessa baseras på vad snittet är i Sverige, samt vilka utgifter ett barn tenderar att ha i olika åldrar.

 • 5 år: 80 kr per månad, eller 20 kr per vecka.
 • 6 år: 80 kr per månad, eller 20 kr per vecka.
 • 7 år: 100 kr per månad, eller 25 kr per vecka.
 • 8 år: 100 kr per månad, eller 25 kr per vecka.
 • 9 år: 100 kr per månad, eller 25 kr per vecka.
 • 10 år: 150 kr per månad, eller 40 kr per vecka.
 • 11 år: 150 kr per månad, eller 40 kr per vecka.
 • 12 år: 200 kr per månad, eller 50 kr per vecka.
 • 13 år: 300 kr per månad, eller 75 kr per vecka.
 • 14 år: 400 kr per månad, eller 100kr per vecka.
 • 15 år: 500 kr per månad, eller 125 kr per vecka.
 • 16 år: 800kr per månad, eller 200 kr per vecka.
 • 17 år: 1000 kr per månad, eller 250 kr per vecka.

Lycka till!

Föregående artikelGåtor för barn – 43 Precis lagom kluriga barn-gåtor
Nästa artikelPappans roll i barnets språkutveckling
Jag tror nyckeln till att vara en bra pappa är att försöka hitta ljusglimtarna i vardagen. Det handlar inte om att bara se fram emot de bombastiska eventen, utan om att försöka bygga ett liv där man ser fram emot en tisdag i Februari!