Fler språk har många fördelar…

Nyligen genomförda studier uppskattar att över hälften av världens befolkning i viss mån är flerspråkig. När en person är flerspråkig får de ofta sociala fördelar av att kunna kommunicera med och passa in i en helt ny gemenskap och kultur. Att kunna fler språk har allmänt erkänt sociala fördelar men också fördelar i det professionella. Men visste du att att det finns många kognitiva fördela med att vara flerspråkig?

Forskning har visat att när barn lär sig fler språk tidigt i livet, så utvecklar de förmågan att tänka analytiskt och kritiskt. De har bättre problemlösningsförmåga och även en större förmåga att koncentrera sig. Dessutom kan barn som lär sig flera språk ha en högre IQ-poäng än dem som bara talar ett språk. Kan du inte mer en ett språk kan det vara värt att använda dig av en språkapp för att lära dig ett nytt språk.

En bättre förståelse för hur språk fungerar

När man lär sig ett andra (eller tredje, eller fjärde) språk förstår man bättre hur grammatiken i de två språken fungerar och också hur de skiljer sig åt. Flerspråkiga människor tenderar att förstå saker som grammatik, konjugationer och meningsstruktur bättre än enspråkiga. Dessa människor kan snabbare förstå strukturen på vilket språk som helst och tydligt förstå hur det kan användas. Flerspråkiga människor tenderar också att vara mer effektiva kommunikatörer, mer exakta redaktörer och mer övertygande skribenter, eftersom de bättre förstår hur språk fungerar, inklusive på deras modersmål.

Mindre risk för alzheimer och demens

Många studier har visat på att ju oftare äldre människor ”tränar” sina hjärnor varje dag, desto mindre kognitiv försämring upplever de totalt sett. Och det har visat sig att att hoppa mellan språk är ett särskilt effektivt sätt att träna sin egna hjärna. Eftersom att lära sig ett nytt språk involverar så många olika delar av hjärnan, ger det äldre individer en större förmåga att hantera kognitiva uppgifter som de kanske inte skulle ha kunnat göra innan. Det finns också studier som tyder på att det kan minska risken för alzheimer och demens, vilket innebär att lärandet av ett nytt språk borde vara en viktig del av en sund livsstil.

Förbättrar din uppmärksamhet

När du är flerspråkig växlar du hela tiden mellan språk utan att tänka på det. Och det är därför flerspråkiga människor tenderar att ha bättre utvecklade exekutiva förmågor. Flerspråkighet förbättrar den del av hjärnan som styr din förmåga att växla din uppmärksamhet mellan saker och träna arbetsminnet. Ett mer utvecklat verkställande kontrollsystem tillåter flerspråkiga personer att bättre utföra uppgifter som kräver tankearbete på hög nivå, multitasking och ihållande uppmärksamhet.

Större kognitiv flexibilitet och problemlösningsförmåga

Att lära sig ett nytt språk kräver att hjärnan uttrycker liknande tankar på olika sätt och på grund av detta utvecklar flerspråkiga människor en större kognitiv flexibilitet. Detta översätts till andra områden som förbättrad kreativitet och problemlösning, samt förmågan att uppfatta situationer på olika sätt. Flerspråkiga människor tenderar att lösa komplexa problem på mer kreativa sätt än sina enspråkiga kamrater, oavsett vilken typ av problem som behöver lösas.

barn fler språk

Förbättrad inlärningsförmåga

Som tidigare nämnts har flerspråkiga personer mer utvecklade exekutiva förmågor. En viktig verkställande funktion är förmågan att ta bort irrelevanta minnen och fokusera på viktigare minnen. Detta är nyckeln till att lära dig ny information och färdigheter, eftersom det låter dig fokusera på det som är viktigt samtidigt som du minskar störningar från det du redan känner till, såväl som liknande koncept. Eftersom flerspråkiga människor har en bättre utvecklad inlärning, visar studier att de inte bara kan lära sig ett tredje eller fjärde språk snabbare, utan kan utveckla vilken inlärd färdighet som helst snabbare.

Flerspråkiga använder andra delar av hjärnan

Hjärnavbildningar på hjärnan har visat att flerspråkiga hjärnor tenderar att aktivera den språkliga delen av sina hjärnor även när de inte är engagerade i språkliga uppgifter. Detta får forskare att tro att hjärnans förmåga att koppla ihop färdigheter tenderar att förbättra den kognitiva funktionen över tid. Tvåspråkiga hjärnor tenderar att visa högre aktiveringsnivå för hörselstimuli överlag, vilket ger dem en fördel i sensorisk bearbetning. Även hjärnans faktiska struktur påverkas.

Studier visar att flerspråkiga personer har en högre täthet av grå substans i sina hjärnor, och äldre tvåspråkiga personer har vanligtvis bättre underhållen vit substans, även sent i livet. Den kognitiva kontrollen som krävs för att hantera flera språk verkar i stor utsträckning påverka neurologisk funktion och struktur, finjustera kognitiva kontrollmekanismer och sensoriska processer. Detta ger flerspråkiga personer bättre kognitiva förmågor och större flexibilitet.

En mer insiktsfull förståelse av världen

Flerspråkiga människor tenderar att vara bättre på att observera sin miljö och upptäcka vilseledande information. Kanske beror detta på deras förbättrade hämningsförmåga som gör att de kan fokusera på relevant information och redigera bort resten. På grund av detta har flerspråkiga människor visat sig vara angelägna iakttagare av omvärlden, såväl som mer skickliga på att identifiera och korrekt analysera underkontexten av en situation och tolka den sociala miljön.

Föregående artikelSysslor i hemmet – En lista på sysslor för barn i alla åldrar
Nästa artikel5 Tips för en kul weekendresa utomlands med barnen
Jag tror nyckeln till att vara en bra pappa är att försöka hitta ljusglimtarna i vardagen. Det handlar inte om att bara se fram emot de bombastiska eventen, utan om att försöka bygga ett liv där man ser fram emot en tisdag i Februari!