Tala ur skägget pappa…

Papporna spelar en stor roll inom barnens språkutveckling, framförallt vad gäller ordförrådet. Forskning visar faktiskt att även om mamman oftast spenderar mer tid med barnet under de första åren så påverkar pappans vokabulär barnets språkutveckling precis lika mycket.

Det är allmänt känt att föräldrarnas vokabulär och sätt att kommunicera med sina barn påverkar barnets språkutveckling massivt. Forskning visade nämligen att de barn vars pappa använde en rik vokabulär i sin kommunikation hade gjort störst framsteg på språktest, jämfört med tester gjorda ett år tidigare.

Att i tidig ålder utveckla att nyanserat och brett ordförråd samt bra förståelse för språk och hur det är uppbyggt är starkt förknippat med prestationer under skolgången, så tänk på hur du pratar med ditt barn, använd ett rikt språk och ”dumma inte ned din kommunikation”, barn förstår mer än du tror och genom att använda ett välutvecklat språk så lär sig barnet av dig hela tiden.

Vad kan vi som pappor göra av denna vetskap?

Den viktigaste resursen vi kan bidra med i våra barns språkutveckling är förstås tid med barnet. Och denna tid kan vi aktivt fylla med innehåll som gynnar barnets språk.

Att fråga sitt barn om vad det har upplevt och vad det tycker om och bara låta det berätta med några små följdfrågor är en bra start att få igång både språket och tänkandet. Man kan hitta på en rolig eller galen historia tillsammans och låta fantasin flöda. Det kanske tar emot lite i början, men tillsammans med barnet blir det snabbt lättare och fantastiskt kul. Barnet kommer att älska möjligheten att bara hitta på roliga tokigheter med sin pappa.

Att sjunga tillsammans är också en givande sysselsättning och när texterna tar slut får man dikta vidare och sjunga om knasigheter. Just sång sätter stor fart på ordförrådet och det spelar ingen som helst roll om man är duktig på att sjunga eller sjunger som en kråka.

Högläsning är också en viktig komponent för att så ett frö, så att barnet senare ska vara mottagligt för idén om att läsa böcker själv och därmed utvidga sitt ordförråd när barnet är lite äldre. Språkförmågan skiljer sig stort mellan barn som läser och de som inte gör det.

Hur kan vi pappor utöka vårt ordförråd för att ge det vidare till våra barn?

Såklart gäller detsamma för oss som för våra barn: läsning gör oss inte bara klokare utan också mer vältaliga, så att vi har bättre språkliga resurser att förmedla till de små. Och sedan finns det möjligheter att aktivt utöka sin språkförmåga med språkrelaterade sidor som bokstäver.com. Funktioner som synonymordboken ger suveräna möjligheter att aktivt låta ordförrådet växa.

Det är bara att knappa in ett ord och beroende på hur många betydelser detta ord kan ha, visas synonymer i så många kategorier som betydelser finns. Så kan man få ett mycket rikare och djupare språk, som inte bara gynnar ens barns lärande utan även man själv kan dra stor nytta av.

Motsatsord, så kallade antonymer, utvidgar synonymernas redan rika möjligheter och finns även de att tillgå på samma webbsida. Om vi vill unna både våra barn och oss själva ett avancerat språk, så kan vi profitera av dessa sidor. Mycket.

Utom att vi kan njuta av kvalitetstid med våra barn, kan vi lära oss massor på vägen med och av dem. Ju mer vi kommunicerar med dem och låter dem ta del av vårt språk och vetande, desto mer kan vi räkna med som retur, när barnet växer upp. Både i vetande och i form av känslan att ha tillbringat värdefull tid tillsammans.

Föregående artikelGåtor för barn – 43 Precis lagom kluriga barn-gåtor
Nästa artikelVärldens snabbaste djur – Vilket toppar egentligen listan?
Jag tror nyckeln till att vara en bra pappa är att försöka hitta ljusglimtarna i vardagen. Det handlar inte om att bara se fram emot de bombastiska eventen, utan om att försöka bygga ett liv där man ser fram emot en tisdag i Februari!