Därför växter inte fläder på norrlandskusten…

Har du någonsin funderat över varför vissa blommor trivs bäst i Skåne, medan andra tycks älska det nordliga klimatet i Norrland? Hemligheten ligger inte i växternas humör, utan i Sveriges olika växtzoner.

Växtzoner, eller hårdhetszoner, är geografiska områden som definieras utifrån den genomsnittliga lägsta vintertemperaturen. Syftet med växtzoner är att hjälpa oss att förstå vilka växter som är mest troliga att trivas i ett visst område. Varje växt har en zon (eller flera zoner) där den naturligt kan växa och överleva. I Sverige använder man ett system som kallas för ”växtzonkartan” som är indelad i flera zoner, från zon 1 i söder till zon 8 i norr. Dessa zoner tar hänsyn till både temperatur och antalet dagar med frost under vintern. Zon 1 är den mildaste zonen med minst frost, och zon 8 är den kallaste med mest frost. Längre ned i den här guiden hittar du en kort beskrivning av varje zon och vad som gör den unik.

Välj rätt plantor för din zon

Innan du väljer vad du tänkt plantera i din trädgård så bör du alltså ta reda på vilken växtzon du bor i, och säkerställa att busken, blommorna eller trädet faktiskt klarar av att växa där. Absolut enklast är att kolla in någon webbshop som specialiserar sig på fröer och plantor, de skriver nämligen ut vilken odlingszon växten i fråga kan växa i. Kolla här till exempel, för en lista med fröer till både buskar och träd som du enkelt kan sortera efter växtzon.

sveriges odlingszoner

Sveriges 8 växtzoner

  • Zon 1 – Sydkustzon
  • Zon 2 – Sydsvenska mellanzon
  • Zon 3 – Sydsvenska höglandszonen
  • Zon 4 – Mellansvenska mellanzon
  • Zon 5 – Mellansvenska höglandszonen
  • Zon 6 – Norrlandskustzon
  • Zon 7 – Nedre fjällzonen
  • Zon 8 – Övre fjällzonen

Låt oss nu ta en närmare titt på dessa fascinerande zoner och vad som gör var och en unik.

Zon 1 – Sydkustzon

Sydkustzonen, även känd som Zon I, är den mildaste zonen i Sverige. Vintern här är vanligtvis kort och mild, vilket ger perfekta förhållanden för många olika växtarter. Zon I är perfekt för att odla en mängd olika blommor, grönsaker och till och med vissa typer av fruktträd.

Zon 2 – Sydsvenska mellanzon

I Zon II, den Sydsvenska mellanzonen, kan vinterförhållandena variera något mer. Trots det kan man här framgångsrikt odla en rad olika växter, inklusive många populära prydnadsväxter och grönsaker, så länge de har ordentligt skydd under de kallaste vintermånaderna.

Zon 3 – Sydsvenska höglandszonen

Zon III, den Sydsvenska höglandszonen, är känd för sina kyligare vintrar och längre perioder med frost. Trots dessa tuffare förhållanden kan många växter, inklusive flera sorters träd och buskar, fortfarande trivas här.

vilka växtzoner finns i sverige

Zon 4 – Mellansvenska mellanzon

Mellansvenska mellanzonen, eller Zon IV, är ännu kallare. Men trots detta kan området fortfarande vara hem till ett brett utbud av växtliv, inklusive många inhemska blommor och buskar, samt vissa typer av lövträd.

Zon 5 – Mellansvenska höglandszonen

Zon V, den Mellansvenska höglandszonen, är karakteristisk för sina tuffare vinterförhållanden och kortare växtsäsonger. Trots detta finns det fortfarande ett stort antal växter som trivs här, inklusive vissa typer av barrträd och många hardy perenner.

Zon 6 – Norrlandskustzon

Norrlandskustzonen, Zon VI, är känd för sina kalla vintrar och korta somrar. Trots dessa tuffa förhållanden kan ett antal växter fortfarande överleva här, särskilt de som är anpassade till kyligare klimatförhållanden.

Zon 7 – Nedre fjällzonen

Zon VII, den Nedre fjällzonen, är hem till några av de tuffaste klimatförhållandena i Sverige. Endast de mest robusta växterna kan överleva här, inklusive vissa typer av alpina växter och barrträd.

Zon 8 – Övre fjällzonen

Zon VIII, den Övre fjällzonen, representerar de mest extrema förhållandena i Sverige. Endast de mest hardy alpina växterna och barrträden kan klara av de tuffa vinterförhållandena och de korta somrarna här.

odlingszoner sverige

Vilken zon bor du i?

Vilken växtzon bor du i?

View Results

Loading ... Loading ...

Sammanfattningsvis om vår odlingszoner

Vårt avlånga land skiljer sig rejält från norr till söder. Skillnaden i klimat gör att en del växter helt enkelt inte trivs på vissa ställen i vårt land. Detta har sedan länge kartlagts och vårt land är indelat i 8 odlingszoner eller växtzoner där zon 1 är den mildaste och zon 8 den kargaste. Vill du få till en frodig och vacker trädgård så är det viktigt att förstå dessa zoner, annars kommer  du bara bli frustrerad när du inte får ditt Alpgullregn att växa på Norrlandskusten.

Föregående artikelVärldens snabbaste djur – Vilket toppar egentligen listan?
Nästa artikelVarför är havet salt? Enkelt och tydligt förklarat
Jag tror nyckeln till att vara en bra pappa är att försöka hitta ljusglimtarna i vardagen. Det handlar inte om att bara se fram emot de bombastiska eventen, utan om att försöka bygga ett liv där man ser fram emot en tisdag i Februari!